ENVÍA ESTA PÁGINA A UN AMIGO
Indica su e-mail:

 

   The Following


                     

                                                   
          
          
         

                                                   
Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7 o superior
Disco Duro: 60 MB
Memoria RAM: 100 MB
Aceleradora 3D 32 MB de Video
Tarjeta de sonido compatible con DirectX
DirectX 7.0 o superior


                                  

 
© 2021